Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

De Siebe Jan Boumaschool heeft met SKSG afspraken gemaakt voor de uitvoering van buitenschoolse opvang (BSO). De Siebe Jan Boumaschool werkt samen met SKSG met SKSG Pierewiet en Barabas. Na schooltijd wordt uw kind door de pedagogisch medewerkers van school gehaald en naar de BSO gebracht. De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden, margedagen en schoolvakanties.

Welkom bij de BSO’s  van SKSG!
Bij onze BSO’s is de sfeer gezellig, ontspannen en vertrouwd, waardoor de kinderen zich zelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten leren kennen in een uitdagende speelomgeving. Wij bieden mooie en uitdagende activiteiten, waarbij onze speerpunten: sport, bewegen en natuur en techniek een belangrijke plaats innemen. Kastanjeplein en Pierewiet hebben een kook- en een knutselatelier. Op onze website www.sksg.nl kunt u meer lezen over SKSG Pierewiet en Barabas.

Meervoudige Intelligentie en Top Programma

Aan de hand van Meervoudige Intelligentie en het Top (tijd voor ontspanning en plezier) programma bieden we de kinderen een rijke leeromgeving, met activiteiten die passen bij hun interesses en mogelijkheden. Zo worden kinderen gestimuleerd te werken aan hun talenten en kwaliteiten. In het TOP-programma kunnen 8+ kinderen onder deskundige begeleiding zichzelf en de wereld ontdekken. Gaandeweg betekent dit meer vrijheid en zelfstandigheid.

Contact
Wilt u meer weten over één van deze BSO locaties? U bent welkom voor een rondleiding. Neem gerust contact op met de locatie of locatiemanager. Voor inschrijven en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van SKSG op telefoonnummer 050-3171390 of zie voor meer informatie: www.sksg.nl

Kids First COP groep

Onze organisatie heeft het volgende aanbod in de Oosterparkwijk. Kindercentrum Alles Kids biedt opvang aan kinderen van werkende ouders van 0 tot 4 op het kinderdagverblijf en van 4 tot en met 12 jaar op de naschoolse opvang. Peuterschool Oostermerel is speciaal voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar die 2 dagdelen, of meer, per week komen spelen.

Alles Kids en de Oostermerel zijn een onderdeel van Vensterwijk Oosterpark. Zo werken we samen met De Siebe Jan Boumaschool, de Kleine Wereld, Borgmanschool, Wij Oosterparkwijk en de SKSG.

 

Kindercentrum Alles Kids

Het kindercentrum Alles Kids is gevestigd in een voormalig kleutergebouw. Er zijn twee verticale kinderdagverblijfgroepen (KDV) en buitenschoolse opvanggroep (BSO) . De locatie heeft een prachtige, grotendeels natuurlijke tuin (1400 m2) met een speelplein en speeltoestellen. Alle kinderen die ons kindercentrum bezoeken zijn hier dagelijks te vinden en ze worden volop uitgedaagd om op ontdekking te gaan. In het voorjaar zijn ze druk om van de moestuintjes een succes te maken. Op het KDV en de BSO bieden we  activiteiten themagericht aan. Op het KDV doen we dit vanuit het VVE programma piramide en in de groepsruimtes wordt dan ook gewerkt met verschillende hoeken die de ontwikkeling van het kind stimuleren. De BSO is de plek waar de kinderen thuiskomen en samen spelen. Regelmatig zorgt de BSO coördinator, doormiddel van workshops en clinics, voor  diversiteit in het activiteiten aanbod.  Ook heeft de BSO een klusgroep.

U bent van harte welkom een kijkje te komen nemen onze locaties.

Kindercentrum Alles Kids

Mimosastraat 97            

9713 TR Groningen

Telefoon: 050-3142952

E-mail: alleskids@kidsfirst.nl     

Wijkmanager Oosterpark Kids First COP groep

Pascale Kilian

Anker 14-C

9732 HV Lewenborg

Telefoon: 050-5494146

Mobiel: 06-30277408

E-mail: pascale.kilian@kidsfirst.nl

Website Kids First COP groep www.kidsfirst.nl