Contact

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Siebe Jan Boumaschool (bezoekadres)

Oliemuldersweg 47 

9713VA Groningen 

Telefoon: 050-3210465

Interim directeur: Aly Oosterwijk a.oosterwijk@o2g2.nl

Administratie: Liza Burema administratie.sjbouma@o2g2.nl

Intern begeleidster: Natascha de Vries n.t.de.vries@o2g2.nl

Vertrouwenspersoon: Natascha de Vries n.t.de.vries@o2g2.nl

 

Juiste gegevens van de leerlingen

Het is belangrijk dat de school van alle leerlingen de juiste gegevens heeft, zoals adres, telefoonnummers, naam huisarts. Zijn er wijzigingen? U kunt dit doorgeven op school, telefonisch, schriftelijk of per e-mail: administratie.sjbouma@o2g2.nl