Ouderbijdrage

U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief met daarin de gegevens en de hoogte van het schoolfondsbedrag die u via internetbankieren kan overmaken of eventueel contant bij de leerkracht van uw kind.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Scholen mogen een kind dus niet weigeren als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Maar als u niet bijdraagt, kan het zo zijn dat uw kind niet mag meedoen aan bepaalde uitstapjes of feestjes. Die worden namelijk uit de ouderbijdrage betaald. De school blijft wel verantwoordelijk voor de opvang van uw kind tijdens de activiteiten die betaald worden uit de ouderbijdrage. Indien u het geld (tijdelijk) niet kunt betalen, kunt u met de Stichting Ouderraad Siebe Jan Boumaschool een betalingsregeling afspreken. Ouders met een minimuminkomen krijgen een deel van het geld vergoed door SOZAWE.

Schoolfondsgeld  2015 – 2016

Het schoolfondsgeld voor het schooljaar 2015-2016 bedraagt  €22,50 voor iedere leerling.

Kinderen, die ná de maand oktober op school komen krijgen korting op het schoolfondsbedrag. De korting gaat fors omhoog vanaf januari, omdat dan de dure decembermaand (sinterklaas en kerst) voorbij is.

In de volgende tabel kunt u lezen hoe groot de korting is en welk bedrag uiteindelijk moet worden betaald.

 

OP SCHOOL GEKOMEN IN:

KORTING

Kind betaalt:

OKTOBER

€   0,00

€ 22,50

NOVEMBER

€   1,00

€ 21,50

DECEMBER vóór 5 dec.

€   2,00

€ 20,50

DECEMBER ná 5 dec.

€   7,50

€ 15,00

JANUARI

€ 10,00

€ 12,50

FEBRUARI

€ 11,00

€ 11,50

MAART

€ 12,00

€ 10,50

APRIL

€ 14,00

€   8,50

MEI

€ 17,00

€   5,50

JUNI

€ 22,50

€   0,00

JULI

€ 22,50

€   0,00