Groep 8 Oerwoud

In het Oerwoud, groep 8 vindt zowel een versnelling als een verdieping plaats t.o.v. de eerdere groepen. Dit is ook nodig om de overgang naar het voortgezet onderwijs vlot en soepel te kunnen laten verlopen. In groep 8 immers komt het advies tot stand, waarmee uw kind de overstap naar dat voortgezet onderwijs gaat maken.

Om alvast bezig te zijn met het leren plannen, mogen/moeten de leerlingen zelf hun spreekbeurt, boekbespreking en de voordracht van een gedicht inplannen in de loop van het schooljaar. Aan het einde van het schooljaar maken zij een werkstuk over een zelf te kiezen land; zo leren ze alvast hoe je een dergelijke opdracht aan kunt pakken.

Naast dat er dus hard gewerkt wordt in groep 8, onderscheidt dit leerjaar zich ook door een aantal bijzondere activiteiten.

Zo doen de leerlingen in november bijv. mee aan de landelijke kinderpostzegelactie, doen ze in het voorjaar mee aan een project over de Tweede Wereldoorlog en helpen zij aan het einde van het schooljaar de leerlingen van de groepen 3 en 4 middels tutorlezen.

Ook gaan aan het einde van het schooljaar de kinderen drie dagen op schoolkamp. 

Uiteraard wordt het schooljaar afgesloten met het opvoeren van een spetterende eindmusical!

De leerkracht van groep 8, Dennis Liewes