Overgang basisonderwijs > voortgezet onderwijs

Dit jaar gaat bijna alles net even anders dan voorheen. Corona en de bijbehorende maatregelen zorgen ervoor dat ook de voorlichting van de VO-scholen voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders er dit jaar anders uit komt te zien. De kennismaking die normaal fysiek plaats vindt, ofwel via voorlichtingsavonden op VO-scholen of op de scholenmarkt in de Martiniplaza, kan dit jaar niet doorgaan. Omdat alle VO-scholen in de stad Groningen hier tegen aanlopen, hebben de VO-scholen in Stad en Ommeland hun krachten gebundeld. Gezamenlijk hebben zij een digitaal voorlichtingsprogramma - scholenmarktgroningen.nl - ingericht voor leerlingen groep 8 en hun ouders.

 

In onderstaande links staan de belangrijkste stappen/informatie in het schoolkeuzeproces. 

 

Voorgezet onderwijs: https://www.o2g2.nl/onzescholen/voortgezetonderwijs.html

Kennismaken: (online sessies van 16 - 25 november) https://openbaaronderwijsgroningen.nl/naardebrugklas/kennismaken.html

Open dagen: https://openbaaronderwijsgroningen.nl/naardebrugklas/opendagen.html

Aanmelden:  https://openbaaronderwijsgroningen.nl/naardebrugklas/aanmelden.html

Coronamaatregelen: https://openbaaronderwijsgroningen.nl/naardebrugklas/coronamaatregelen.html

Documenten