Onze missie en visie

Missie van de Beijumkorf

Wij bieden iedere leerling kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

 

Onze visie

Het team van de Beijumkorf vindt het belangrijk dat de leerlingen zich in de groepen prettig voelen en zich daardoor onbelemmerd open kunnen stellen voor het leren.

Daarvoor is nodig dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, zich thuis voelen op school. Kinderen moeten zich geaccepteerd weten, óók als ze misschien niet zo gemakkelijk leren óf als hun gedrag een beetje anders is.