Veiligheid op school.

Wij bieden een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en medewerkers. Een veilig schoolklimaat is de basis om tot ontwikkeling te komen. We streven naar een pedagogisch klimaat waarin iedereen zich gerespecteerd voelt en mag zijn wie hij/zij is.

Wij realiseren dit door regels en afspraken zichtbaar te maken zo kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar hier op aanspreken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Sociale veiligheid.
Wij creëren op onze school een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen leerlingen zich veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en respectvol met elkaar omgaan.

KiVa Methode.
Wij werken vanuit de doelen van de methode KIVA. KiVa is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat.

Sociale vaardigheden en sociaal emotionele onwikkeling. 
Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school. Groepsproblemen, zoals pesten, worden met KiVa effectief voorkomen. Het programma zet inhoudelijk in op preventie maar bevat ook curatieve onderdelen waarmee problemen worden opgelost.

De uitvoering van het programma wordt begeleid en gemonitord door het kernteam KiVa. Er worden vragenlijsten bij leerlingen afgenomen behorend bij de methode. Daarnaast gebruiken we een schoolspecifiek anti-pestprotocol. Onze school werkt met een gedragsprotocol, ontwikkeld in samenwerking met de gedragsdeskundige
van het KCOO.


Fysieke veiligheid.
Onze school heeft 8 tot 10 gecertificeerde BHV'ers. De coördinator organiseert elk jaar een ontruimingsoefening. De speel- en gymtoestellen worden jaarlijks gekeurd. De adviezen voor herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. De ongevallen- en incidentregistratie wort gedocumenteerd door de preventiemedewerker. De organisatie betreffende de fysieke veiligheid wordt beschreven in ons Veiligheidsbeleidsplan.

Documenten